Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu: 18.06.2021

Rekisterinpitäjä (Mira-Tex Oy) kerää asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteeseen perustuen: vaatetustuotteiden myyntiä, valmistusta ja toimitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. Asiakastietoja kertyy säännönmukaisesti rekisterinpitäjän omassa toiminnassa sekä tuotetilauksien muodossa asiakkailta itseltään.

Asiakkaan tilaushistoria säilytetään tekstimuodossa sähköisessä asiakasrekisterissä. Asiakkailta kerättävät tiedot pitävät sisällään heidän nimi- ja osoitetietonsa, puhelinnumeronsa sekä sähköpostiosoitteensa. Tilaustenkäsittelyä ja mittatilausvaatteen valmistusta varten asiakkailta kerätään tietoja heille kansalliseen raviliiton rekisteriin rekisteröidystä vaatteen mallista sekä mittatiedot vaatteen kaavoitusta varten. Asiakkaista ei kerätä eikä säilytetä biometrisiä tietoja, kuten valokuvia, joiden perusteella asiakas on mahdollista tunnistaa. Henkilön yksilöintitietona käytetään ainoastaan tämän nimeä ja yhteystietoja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Henkilötietoja ei luovuteta Mira-Tex Oy:n ulkopuolelle eikä siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Asiakkailla on oikeus vaatia rekisterinpitäjän luovuttamaan tai poistamaan hänen tietonsa. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa mira@mira.fi.

Laita viestiä jos ilmenee kysyttävää!